Saltar a continguts

FIRART Associació d'Art de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Organització

Organigrama

Rosario Chincha Durán
Presidenta
Rafael Centelles Velilla
Sotspresident
Cristina Segura Espiell
Secretaria
Montse Cabús Carreras
Tresorera
Carolina Camañes
Vocal
Jordi Márquez Taña
Vocal
Roser Martí
Vocal
La Junta Directiva

La direcció, administració i representació de Firart correspon a la Junta Directiva, integrada pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i un mínim de dos vocals.

Annex: ESTATUTS de FIRART  (pdf 54.38KB)